Alt hvad vi leverer til dig, skal tilføre dig en målbar værdi. Når vi udfører en opgave, skal den kunne betale sig. Når vi påtager os en opgave for dig og din virksomhed er vores mål, at vores arbejde skal føre til målbare økonomiske resultater.

Det sker bl.a. ved at vi identificerer og fjerner risiko, håndterer dine problemer og finder frem til, hvordan du undgår dem i fremtiden. Når du får færre problemer, får du mere tid og energi frigjort til at drive din forretning, og du får færre omkostninger.

I mange tilfælde kan vi forhandle en økonomisk fordelagtig løsning på plads, således at vores salær kan være tjent ind allerede inden vi afslutter opgaven. I andre tilfælde implementerer vi effektiviserede procedurer eller gennemfører sikring mod økonomisk risiko, således at besparelserne finder sted over en fremtidig periode.

I nogle tilfælde af krisehåndtering er skaden sket, og vi kan da hjælpe med at komme bedst muligt ud af en situation, der kunne ende meget værre.

Konkret arbejder vi gennem dialog med dig, og ved gennemgang af dine papirer på at finde frem til de største risici i din forretning. Derefter finder vi frem til, hvordan disse bedst kan indkapsles, minimeres, afdækkes eller undgås.

Læs mere om risikostyring

Som fast kunde hos AdvoBiZ har du altid mulighed for at få råd og vejledning, når der opstår en problemstilling, sådan at du hurtigt kan komme videre med din forretning.

Læs mere om advokatservice