Enhver virksomhed kan løbe ind i problemer – især i disse tider. Vi gennemgår virksomhedens dokumenter og skræddersyr en løsning til netop din virksomhed.

RISIKOSTYRING

Mange timers frustration og ærgerlige penge kan spares ved at fokusere på virksomhedens risikostyring. AdvoBiz hjælper med at finde de rigtige løsninger for netop din virksomhed.

Konkret arbejder vi gennem dialog og ved gennemgang af dokumenter på at finde frem til de største risici i din forretning. Vi finder frem til, hvordan disse bedst kan indkapsles, minimeres, afdækkes eller undgås.

Mange risici kan minimeres eller undgås ved hjælp af gode kontrakter. Generelt bør skriftlige aftaler bruges i meget stort omfang. AdvoBiz hjælper med at udarbejde individuelle kontrakter, standardbetingelser, blanketter, standardbreve mv.

Vi hjælper med at indføre forretningsgange. Omfattende brug af skriftlige aftaler vil ikke belaste dig – tværtimod – idet alle betingelser er tilgængelige for de involverede parter.

Tvister og tvivl om en række væsentlige forhold undgås derved.

Andre risici kan afdækkes ved forsikringsdækning eller indkapsles f.eks. ved udskillelse af forretningsområder til underleverandører eller til et søsterselskab.

 • Risikostyring kan altid betale sig

 • Der tages udgangspunkt i dine behov

 • Undgå tab

 • Slip for frustrationer

Risikostyring består bl.a. af:

 • Identificering af ricisi

 • Produktansvar

 • Professionelt ansvar

 • Arbejdsgiveransvar

 • Forsikringsafdækning

 • Afdækning med kontrakter

 • Afdækning ved valg af selskabsstruktur og koncernstruktur

 • IT sikkerhed

KRISESTYRING

En virksomhed kan løbe ind i mange problemer, især i disse tider.

Der kan være tale om likviditetsmangel, som gør at virksomheden får en masse retssager. Det kan også være problemer i direktionen i form af sygdom eller sågar dødsfald.

I disse tilfælde, er det godt at have en advokat ved sin side.

AdvoBiz finder ud af de eksisterende problemer og isolerer dem. Derefter finder vi ud af, hvordan vi straks håndterer situationen bedst muligt, og hvordan vi forhindrer, at det ikke går værre end højst nødvendigt. Det er muligt, at virksomheden er nødt til at lukke og i så fald sørger vi for, at det sker på den mindst skadelige måde muligt.

Vi træffer hurtige og kompetente beslutninger og forholder os til de muligheder der eksisterer.

Det er muligt, at virksomheden hvis den er ved at gå konkurs er nødt til at bruge sine sidste likvide midler på advokatbistand. I det lange løb er dette klart at foretrække, da vi går ind og skadesbegrænser og dermed sørger for at træffe de bedst mulige beslutninger for virksomheden.

Vi går ind og ser på de muligheder, der er for virksomheden:

 • Skal virksomheden rekonstrueres?

 • Skal vi lade den gå konkurs?

 • Skal den drives videre i en anden form?

 • Skal der ansættes en ny leder/medarbejder?

Disse og flere andre forhold, går vi ind og vurderer, når vi arbejder med krisestyring. Derudover kigger vi på hvad der skal til for at redde virksomheden, og hvis dette ikke er muligt, hvordan vi redder det, der er tilbage.

Læs også om insolvens her.